Manuela Vintilescu

I sina bilder återger Manuela kom-plexiteten i det mänskliga livs-mönstret: avantgardistiskt mot tra-ditionellt. Manuela inspireras av klassiska japanska träsnitt. Hon har sedan bearbetat det ”japan-ska arvet” som inspirerat henne till skapandet av popikonerna där den moderna japanska kvinnan möter en äldre japansk tradition i form av Haikudikter, blommor och grafiska element, målade som fond.

Manuela lånar sitt bildspråk från popkonsten. Bilderna porträtterar moderna japanska kvinnor och är uppbyggda av flera lager barndomsdrömmar, minnen, upptäckter och hänförelser.

Under sin uppväxt influerades MariaManuela av japanska träsnitt och de Haikudikter som hennes far, Jan Vintilescu, tolkade till svenska. Hon har sedan bearbetat det “japanska arvet” som inspirerat henne till skapandet av popikonerna där den moderna japanska kvinnan möter en äldre japansk tradition i form av Haikudikter, blommor och grafiska element, målade som fond.

Under de senaste tio åren har MariaManuela haft ett femtiotal utställningar, både one-man-shows och samlingsutställningar. Tillsammans med Les NouveauXPop – den nya generationens popkonstnärer med medlemmar från hela världen, har hon ställt ut på konstcenter och gallerier både i Europa och Asien.

CV