Johan Rheborg

“Ofta när vi sitter tillsammans bakom scenen kan jag vara tyst. Ibland får de andra för sig att jag är sur eller tveksam, men ofta sitter jag bara och lyssnar och tänker. Jag är en betraktare. Jag är varken ointresserad eller likgiltig, men jag kan vara tyst långa stunder och studera hur munnen går på andra. Jag talar helst när jag tänkt”.

Johan Rheborg har fotograferat sina nära kolleger inom film och teater under flera år. 80 av dessa foton ställde han ut på Fotografiska i Stockholm 2014.  Ett urval av fotografierna finns även samlade i boken Backstage.

På KONSTOCHFOLK säljer vi ett urval av dessa backstage-foton som Johan Rheborg trycker i begränsade upplagor. Oftast 10 ex av varje.

Vi visar på KONSTOCHFOLK  även foton som Johan Rheborg tagit under sina vistelser i Barcelona och New York. Under långa promenader med kameran iakttar han noga allt som rör sig och väntar tålmodigt på att rätt tillfälle ska iscensättas framför honom. Rheborg plockar upp företeelser som finns omkring oss och synliggör deras inneboende komik eller sorgsenhet.

CV