Gunnel Moheim

Fine art pigment print

Upplaga 50 ex

Samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären.