PUPPET, Daniel Blomqvist

fine art pigment print, upplaga 80 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären