Stina Wirsén 

fine art pigment print
upplaga 90 ex, samtliga numrerade och signerade av konstnären