screen på akrylglas
upplaga 8 ex
mått 50×50 cm

pris 11.000 kr

En av vinsterna i 2019 års konstlotteri för medlemmar i KONSTOCHFOLKs konstklubb,
den går därför inte att köpa

Info om konstklubben http://konstochfolk.se/konstklubb/