Karl Mårtens

Litografi, upplaga 195 exemplar.

Kontakta galleriet för info om verket finns tillgängligt: galleriet@konstochfolk.se