Domherre

Litografi, upplaga 195 exemplar.

Går att välja som medlemsblad om du tecknar medlemskap DUO  i KONSTOCHFOLK och betalar medlemsavgiften 980 kr.

För mer info gå in under rubriken Konstklubben

Kategori:

Mer information

Dimensioner 32 x 32 cm
Konstnärer

Media