Jan Stenmark

Litografi

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären.