Catharina Edlund

fine art pigment print
upplaga 40 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären