Målning på duk

Pris 55.000 kr

Verket visas på Winterviken fram till 7 april

SÅLD