Stina Wirsén

fine art pigment print
upplaga 70 ex, samtliga numrerade och signerade av konstnären