Stina Wirsén

Blandteknik

Mått ca 51×72 cm

Pris 6.800 kr

Pris och mått inkluderar ram

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb