Fine art pigment print, upplaga 140 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären

Pris 2.200 kr