Lisa Rinnevuo

Litografi
Upplaga 190 ex
Samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären