Gunnel Moheim har under många år utvecklat akvarellmåleriet. Hon ser skaparprocessen med den bångstyriga akvarellen som en dialog. Det handlar om att förhålla sig till vatternfärgernas ivriga vägar över pappret och komma med egna invändningar vid rätt tidpunkt. På så vis blir bilderna i hög grad abstrakta även om de alltid vilar på en figurativ idé. Utgångspunkten kan vara en spännande plats hon besökt, människor i rörelse eller norrländska landskap i stillhet. Att fånga ljus och stämningar i olika bilder ser hon som en lustfylld utmaning. Ju mer bilden drar mot det abstrakta, desto mera lämnas kvar till betraktarens fantasi

 

 

Gunnel Moheim är bildkonstnär, illustratör och pedagog.
Född 1955 i Stockholm.

Utbildad vid Gerlesborgsskolan för professor Arne Isacsson 1997,-98,-99 Lunnevads Folkhögskola grafik, för Lars Hoffsten 2000, 2001, 2002, samt Forsbergs skola, Illustration, 2008.

Undervisar på Gerlesborgsskolan och arrangerar målarresor i egen regi.

Gunnel Moheim ställer regelbundet ut på olika gallerier och konsthallar runt om i Sverige.