Mats Åkerman

Hela Mats konstnärskap är uppbyggt kring hans egen fantasiskapelse ”Den Svagiska Unionen”, ett hit-tepå-land som han gestaltar i bild och ord på ett ytterst personligt sätt. Utifrån denna fiktiva värld utforskar han måleriets möjligheter. Mats Åkermans detaljrika böcker och målningar har hämtat drag och dofter från europeiska storstäder för sådär ett halvt sekel sedan.

Mats Åkermans bildvärld är magisk. Ett svunnet 50- eller 60-tal, med blänk i regnvåta gator, ljumt skinande neonskyltar, eller en svagt anad sol, filtrerad genom en fladdrande tyllgardin. Allt verkar så bekant, alla känner igen sig, men har någon varit där? Den Svagiska Unionen är en hel värld med specifika och namngivna stater, städer, kommunikationer och historia. Allt finns, allt stämmer, in i minsta lilla gränd på de otaliga målningar och kartor konstnären skapat.
Men här får vi också läsa Mats Åkermans bilder, de får liv, mänskligt liv. Vi möter ett antal omisskännliga karaktärer och så förstås, Rocco Rivarossi, den figur som spelar en stor roll i Mats Åkermans tidigare böcker ”Retur” (2003) och ”A La Prima” (2010).
I den nya boken SÄLLSAMHETER I DEN SVAGISKA UNIONEN får vi njuta av den mångfasetterade värld där dofter, miljöer, dialoger och intriger görs levande i bild och text.

Mats Åkerman född 1956 i Stockholm, är en svensk målare, tecknare och grafiker.

Han har skapat en egen fantasivärld som han kallar “Den Svagiska Unionen”. Huvudpersonen i denna värld heter Rocco Rivarossi och berättelsen utspelar sig mestadels på 1950-talet. Bilderna föreställer ofta restauranger, båtar, tåg och stadsmiljöer. Måleriet utgör merparten av hans arbete men i projektet ingår också diverse andra uttrycksformer såsom teckningar, kartor, serier, diagram, tabeller, filmer, objekt och texter.

Han är utbildad vid Stockholms universitet och Konstfackskolan.

Några av hans utställningar är:

  • Gods som ställdes ut på Galleri Överkikaren 1995
  • Kärleksbåten som ställdes ut på Ångfartyget Blidösund 1998
  • Man i hatt som ställdes ut på Galleri Överkikaren 2000
  • Smoking, som ställdes ut på Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm 2004
  • Under inspelning], Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm 2007
  • A La Prima, Edsvik Konsthall, Sollentuna, 2010
  • Damen, Galleri Agardh & Tornwall, 2011

Åkerman har givit ut boken Retur, men han har även gjort mindre skrifter. I Retur har han skrivit om Rocco Rivarossis resa med tåg genom Den Svagiska Unionen. Han har själv gjort bilderna i boken. En fortsättning utkom 2010: A la prima , på Bokförlaget Atlantis med förord av Johan Hakelius.

Åkerman medverkade 2011 i radioprogrammet “Mats Åkerman målar 50-talet” i Studio Ett.

Bibliografi

  • Retur Målningar, teckningar och en berättelse, med förord av Karsten Thurfjell, Carlssons förlag, 2003
  • A la prima, Atlantis förlag, förord av Johan Hakelius, 2010