Fine Art Pigment print, upplaga 70 ex Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären år att välja som medlemsblad om man betalar medlemsavgiften UNO 550 kr För all info om klubbben: http://www.konstochfolk.se/konstklubb/