Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 20 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären