Catharina Edlund

Litografi, upplaga 250 ex

Kontakta galleriet för info om verket finns tillgängligt: galleriet@konstochfolk.se

Pris 1.400 kr