Fine art pigmnet print

Upplaga 50 ex

Samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären.

En av vinsterna i vårt konstlotteri 23 nov 2017.
Alla våra medlemmar deltar!