Biätare av Karl Mårtens

Litografi, upplaga 175 ex