Målning på duk

Pris 45.000 kr

Verket visas på Winterviken fram till 7 april

För info om verket finns tillgängligt kontakta galleriet@konstochfolk.se