tuschmålning på papper
70×100 cm

pris 12.000 kr

En av vinsterna i 2019 års konstlotteri för medlemmar i KONSTOCHFOLKs konstklubb,
den går därför inte att köpa

Info om konstklubben http://konstochfolk.se/konstklubb/