Originalteckning från diktsamlingen Du.

Pris 4.000 kr