Originalteckning från diktsamlingen Du.

Pris 4.500 kr