Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 33 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären