Karl Mårtens

Litografi, upplaga 190 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären