fine art pigment print

Upplaga 90 ex
Samtliga är numrerade och signerade av konstnären

Mått 44×51 cm