Jan Stenmark

Fine art pigment print, upplaga 150 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären.