Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 37 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären