Madeleine Pyk

Litografi, upplaga 325 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären