Målning på duk

Pris 40.000 kr

Verket visas på Winterviken fram till 7 april

SÅLD