Stina Wirsén

Serigrafi

Papper: 600 grams arches med rivna kanter
Mått: 76×56 cm
Upplaga 25 ex
Tryckt hos Atelier Landberg 2019