Madeleine Pyk

Litografi, upplaga 450 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären