Litografi, upplaga 240 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären

Pris 4.200 kr

En av vinsterna i vårt konstlotteri  23 nov 2017
Alla våra medlemmar deltar!

Snart slutsåld, kontakta galleriet för info om verket finns tillgängligt:
galleriet@konstochfolk.se