Catharina Edlund

Litografi, upplaga 225 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären