Karl Mårtens

litografi, upplaga 175 ex

kontakta galleriet@konstochfolk.se för info om något ex finns tillgängligt