Karl Mårtens

Litografi, upplaga 250 ex
samtliga är numrerade och signerade av konstnären