Lars Kepler, ur Stina Wirséns författarporträttserie.

Upplaga 30 exemplar

Pris 1.900 kr