Joakim Allgulander

serigrafi
upplaga 50 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären