Målning på duk

Pris 82.000 kr

Verket visas på Winterviken fram till 7 april

SÅLD