Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 45 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären