tuschmålning
8.500 kr
mått och pris inkluderar ram
en av vinsterna i KONSTOCHFOLKs konstlotteri 23 nov 2017