Målning på duk

Pris 72.000 kr

(Bilden är något beskuren)

För info om verket finns tillgängligt kontakta galleriet@konstochfolk.se