Litografi, upplaga 195 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären

En av vinsterna i vårt konstlotteri  23 nov 2017
Alla våra medlemmar deltar!