Anita Klein

Linoleumtryck, upplaga om 50

Pris 3.500 kr