Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 30 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

Kontakta galleriet för info om denna finns att tillgå galleriet@konstochfolk.se