Curt Hamne

akvarell pris 9.000 kr
mått och pris inklusive ram

Vid intresse, kontakta galleriet@konstochfolk.se för info om verket finns tillgängligt.