Karl Mårtens

Litografi

Upplaga 250 exemplar

Kontakta galleriet för information om verket finns tillgängligt: galleriet@konstochfolk.se

Pris 2.600 kr