Karl Mårtens

Litografi, upplaga 190 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären

Kontakta galleriet för info om denna finns att tillgå galleriet@konstochfolk.se