Litografi,  Upplaga 190 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären